imageimage

Đấu giá chứng khoán

Rồng Việt là một trong những đại lý đấu giá uy tín trên các Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, luôn tích cực tham gia các đợt đấu giá phát hành cổ phiếu, cung cấp dịch vụ tư vấn, nhận ủy thác đấu giá với quy trình thực hiện nhanh chóng, chính xác và đảm bảo an toàn thông tin Khách hàng.


undefined

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - VOCARIMEX (Sàn HSX)undefined

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (Sàn HSX)

undefined

Công ty TNHH MTV Phục vụ mặt đất Sài Gòn (Sàn HSX)

 

undefined


Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Sàn HSX)

undefined
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (Sàn HSX)

undefined

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Sàn HNX)