imageimage

image

- Đối với cá nhân:

 • Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
 • Giấy nộp tiền/ Ủy nhiệm chi chuyển tiền đặt cọc.
 • 01 bản sao CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.
 • Giấy ủy quyền (nếu có).
 • CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có).

- Đối với tổ chức:

 • Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
 • Giấy nộp tiền/ Ủy nhiệm chi chuyển tiền đặt cọc.
 • 01 bản sao Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép thành lập.
 • 01 bản sao CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của người Đại diện pháp luật.
 • Giấy ủy quyền (nếu có).
 • 01 bản sao CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có).

Quý Khách vui lòng nộp tiền/ chuyển khoản tiền đặt cọc vào tài khoản của Rồng Việt theo quy định của từng đợt đấu giá cụ thể.

Số tiền đặt cọc: 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

Quý Khách vui lòng đọc kỹ quy chế đấu giá của từng cuộc đấu giá.   
Khi điền phiếu tham dự đấu giá, Quý khách lưu ý ghi rõ Giá đặt mua (Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm), khối lượng đặt mua, bước giá, chữ ký xác nhận.
Mỗi Khách hàng chỉ được cung cấp 01 phiếu tham dự đấu giá, Quý Khách vui lòng ghi đầy đủ các thông tin Phiếu tham dự đấu giá theo nguyên tắc: Giá cao hơn đặt trước, tổng khối lượng đặt mua của các mức giá phải đúng bằng khối lượng cổ phần đã đăng ký.