imageimage

image

Để đăng ký dịch vụ giao dịch ký quỹ, Quý Khách vui lòng thực hiện theo một trong các cách sau:
- Cách 1: Quý khách truy cập hệ thống giao dịch trực tuyến iDragon để Yêu cầu sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ, xem hướng dẫn tại đây.
- Cách 2: Quý Khách vui lòng mang CMND/ CCCD còn thời hạn hiệu lực đến một trong các điểm giao dịch của Rồng Việt để đăng ký. Chi tiết các điểm giao dịch Quý Khách vui lòng xem tại đây.
- Cách 3: Quý Khách vui lòng liên hệ Tổng đài (028) 6299 2020 hoặc Chuyên viên quản lý tài khoản để được hỗ trợ.

Không. Quý Khách vui lòng làm thay đổi CMND/CCCD trước, sau đó mới đăng kí giao dịch ký quỹ.

Ngay sau khi Rồng Việt kiểm tra yêu cầu của Quý Khách hợp lệ, Rồng Việt sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết và kích hoạt trên hệ thống cho Quý Khách trong ngày.

Cách tính lãi: Tiền lãi được tính dựa trên dư nợ thực tế của Quý Khách cuối ngày, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ Lễ.
Thời gian thu lãi: Thu định kỳ vào ngày 25 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ thì thu vào ngày làm việc liền sau), thu riêng lẻ nếu hết nợ hoặc khi Quý Khách hoặc Chuyên viên quản lý tài khoản yêu cầu.
Quý Khách vui lòng nhấn vào đây để xem biểu lãi suất margin hiện hành.

Để biết thông tin chi tiết Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ tại Rồng Việt, Quý khách vui lòng truy cập vào Trang chủ >  Cá nhân >  Sản phẩm và dịch vụ >  Dịch vụ tài chính >  Giao dịch ký quỹ >  Danh mục ký quỹ.

Danh mục ký quỹ đa dạng, được cập nhật thay đổi hàng tháng theo các tiêu chí của Rồng Việt.

Rồng Việt thu hồi nợ của Quý Khách trong các trường hợp sau:
- Khi Quý Khách gửi yêu cầu thu nợ.
- Khi Dư nợ của Quý Khách lớn hơn Khả năng nhận nợ (Margin Call), hệ thống sẽ tự động thu một phần hoặc toàn bộ nợ gốc để đảm bảo Dư nợ nhỏ hơn hoặc bằng Khả năng nhận nợ.
- Trường hợp Quý Khách có đăng ký dịch vụ thu nợ tự động, khi tài khoản có số dư tiền mặt thực có vào cuối ngày, hệ thống sẽ tự động thu.
- Khi tài khoản của Quý Khách còn dư nợ và đã hết hạn dịch vụ ký quỹ nhưng không thực hiện gia hạn.

Để đăng ký dịch vụ thu nợ tự động, Quý Khách vui lòng thực hiện một trong các cách sau:
- Cách 1: Quý Khách vui lòng mang CMND/ CCCD còn thời hạn hiệu lực đến một trong các điểm giao dịch của Rồng Việt để thực hiện. Chi tiết các điểm giao dịch Quý Khách vui lòng xem tại đây.
- Cách 2: Trường hợp Quý Khách có đăng ký dịch vụ giao dịch qua Tổng đài callDragon, Quý Khách vui lòng sử dụng số điện thoại đã đăng ký liên hệ Tổng đài (028) 6299 2020 để được hỗ trợ.
- Cách 3: Quý khách vui lòng đăng nhập hệ thống iDragon -> vào mục “Dịch vụ” > mục “Thu nợ tự động” để đăng ký.

Quý Khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống iDragon -> Mục “Tài khoản” -> mục “Sao kê” -> “Giao dịch ký quỹ” để tra cứu.
Lưu ý:
- Dữ liệu giao dịch của ngày hiện tại sẽ được cập nhật sau khi hệ thống xử lý cuối ngày.
- Quý Khách vui lòng chọn tối đa 3 tháng cho 1 lần tra cứu. Ví dụ: nếu Quý Khách muốn tra cứu lịch sử từ ngày 01/04/2021 đến 30/09/2021 thì chọn 2 lần để tra cứu:

  • Chọn từ ngày 01/04/2021 đến 30/06/2021.
  • Chọn từ ngày 01/07/2021 đến 30/09/2021.

Quý Khách không cần phải làm thao tác ứng trước tiền bán chứng khoán. Ngay sau khi khớp lệnh bán, tiền bán chứng khoán sẽ tự động cộng vào Sức mua và Khả năng rút tiền của Quý Khách sau khi đã trừ các loại phí, thuế. 
Nếu Quý Khách sử dụng số tiền bán này để mua chứng khoán, rút tiền/ chuyển khoản, thanh toán các nghĩa vụ nợ..., vào cuối ngày hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo giao dịch ứng trước tiền bán chứng khoán tương ứng với số tiền đã sử dụng. 
Phí ứng trước = Số tiền ứng trước * Mức phí ứng trước * Số ngày tính phí ứng trước
Quý Khách vui lòng tham khảo biểu phí ứng trước tiền bán tại đây.

Hệ thống chỉ tính phí ứng đối với số tiền ứng trước đã sử dụng thực tế. Do đó, nếu Quý Khách đặt lệnh mua nhưng không khớp lệnh; đồng thời, không sử dụng tiền ứng cho mục đích thanh toán khác, Quý Khách sẽ không bị mất phí ứng trước.

Khách hàng cần yêu cầu sử dụng Dịch vụ giao dịch ký quỹ mới có thể sử dụng được; sau khi Rồng Việt kiểm tra tính hợp lệ và kích hoạt trên hệ thống, lúc này tài khoản margin mới có hiệu lực.