imageimage

image

Để cập nhật thay đổi thông tin CMND/ CCCD mới, Quý Khách vui lòng thực hiện theo một trong 2 cách sau:
- Cách 1: Quý Khách vui lòng mang CMND/ CCCD mới và cũ, Giấy xác nhận thay đổi số do Công an cấp (nếu có) đến một trong các điểm giao dịch của Rồng Việt để thực hiện. Chi tiết các điểm giao dịch Quý Khách vui lòng xem tại đây
- Cách 2: Quý Khách vui lòng liên hệ Chuyên viên quản lý tài khoản để được hỗ trợ.

Hiện tại hệ thống giao dịch trực tuyến của Rồng Việt chưa hỗ trợ thay đổi thông tin trực tuyến. Do đó để cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng, Quý Khách vui lòng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:
- Cách 1: Quý Khách vui lòng mang CMND/ CCCD còn thời hạn hiệu lực đến một trong các điểm giao dịch của Rồng Việt để thực hiện. Chi tiết các điểm giao dịch Quý Khách vui lòng xem tại đây.
- Cách 2: Quý Khách vui lòng liên hệ Chuyên viên quản lý tài khoản để được hỗ trợ.

- Bước 1: Quý khách vui lòng liên hệ Rồng Việt để lấy mẫu Hợp đồng ủy quyền (mẫu tham khảo).
- Bước 2: Chủ tài khoản và người được ủy quyền mang CMND/ CCCD + 01 bản sao Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán + mẫu Hợp đồng ủy quyền (mẫu tham khảo) ra văn phòng công chứng để làm thủ tục ủy quyền.
- Bước 3: Chủ tài khoản mang CMND/ CCCD + Hợp đồng ủy quyền đã được công chứng + 01 bản photo CMND/ CCCD của người được ủy quyền tới một trong các điểm giao dịch của Rồng Việt để thực hiện.
Danh sách các điểm giao dịch của Rồng Việt, Quý Khách vui lòng xem tại đây.