imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm và Sinh học Y tế

08:00

11-09-2015

image

16:00

30-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

06-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

08-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

09-10-2015

image

16:00

15-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-10-2015

image

16:00

19-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

3,327,100

10,600


00
00
 

 

image 27 image