imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu

08:00

04-05-2015

image

16:00

20-05-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

26-05-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-05-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

29-05-2015

image

16:00

04-06-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-05-2015

image

16:00

08-06-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần