imageimage

Phần vốn của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC tại CTCP Thương Mại Địa Ốc Việt

08:00

19-06-2015

image

16:00

09-07-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 08:30

10-07-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

10-07-2015

image


CTCP Chứng khoán Rồng Việt

08:00

10-07-2015

image

16:00

16-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-07-2015

image

16:00

20-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

500,000

10,500


00
00
 

 

image 102 image