imageimage

Giao Dịch Ký Quỹ

Đòn bẩy tài chính là một trong các yếu tố góp phần gia tăng lợi nhuận đầu tư của Quý Khách hàng. Do vậy, Rồng Việt cung cấp dịch vụ Giao dịch ký quỹ với mục tiêu an toàn, hiệu quả, Khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu cá nhân. Dịch vụ được xây dựng với danh mục ký quỹ đa dạng, cập nhật thay đổi hàng tháng theo các tiêu chí của Rồng Việt và danh mục được phép ký quỹ của các Sở giao dịch chứng khoán; lãi suất kỹ quỹ cạnh tranh, linh hoạt...


 • Tất cả các Khách hàng đang giao dịch tại Rồng Việt, có Chuyên viên quản lý tài khoản.
 • Khách hàng ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán.
 • Khách hàng yêu cầu sử dụng Dịch vụ giao dịch ký quỹ.

undefined

 • Thời gian cho vay: 03 tháng.
 • Tái tục Dịch vụ: Sau 03 tháng Khách hàng có thể đề nghị tái tục và phải được Rồng Việt chấp thuận, thời gian tái tục tối đa 03 tháng.
 • Lãi suất: Theo quy định từng thời kỳ của Rồng Việt , Biểu phí lãi suất.
 • Tỷ lệ cho vay: Theo quy định của Rồng Việt và tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

undefined

Nguyên tắc giải ngân và thu nợ

Khách hàng được giải ngân một hoặc nhiều lần trong Hạn mức cho vay do Rồng Việt cung cấp để thực hiện các giao dịch chứng khoán trên tài khoản.

 • Tùy vào giới hạn của hạn mức cho vay, khả năng nhận nợ của Khách hàng và khả năng cho vay của Rồng Việt, Hệ thống sẽ cho phép hoặc không thực hiện lệnh giao dịch của Khách hàng.
 • Khi Khách hàng khớp lệnh mua chứng khoán, Hệ thống sẽ tự động xử lý tiền mua chứng khoán theo thứ tự ưu tiên như sau:
  - Tiền mặt (nếu có);
  - Tiền bán chứng khoán sắp về (nếu có);
  - Tiền vay: Hệ thống sẽ tự động giải ngân và ghi nhận nợ trên tài khoản.
 • Trường hợp khả năng nhận nợ của Khách hàng có thể đảm bảo cho lệnh mua trong ngày và Khách hàng có nhu cầu sử dụng tiền vay, không sử dụng số dư Tiền mặt và/hoặc tiền …, Khách hàng thực hiện yêu cầu trên iDragon hoặc liên hệ Chuyên viên quản lý tài khoản để được giải ngân, số tiền giải ngân tối đa bằng giá trị mua.

undefined


Nguyên tắc thu lãi

 • Thời điểm thu lãi:
  + Thu lãi định kỳ: ngày 25 hàng tháng và có thể thay đổi theo từng thời kỳ, trường hợp ngày 25 là ngày nghỉ, lễ thì sẽ thu vào ngày làm việc tiếp theo.
  + Thu lãi hằng ngày: tài khoản có đủ điều kiện thu lãi.
 • Cách tính tiền lãi: được tính trên cơ sở dư nợ thực tế của từng ngày và cộng dồn theo ngày.
 • Trường hợp vào ngày thu lãi, tài khoản Khách hàng không có đủ tiền để thanh toán, Rồng Việt sẽ lựa chọn các hình thức sau để thu lãi: Yêu cầu Khách hàng nộp tiền, hoặc xử lý tài sản đảm bảo hoặc ghi nhận tiền lãi vào nợ gốc.
 • Trường hợp Dịch vụ quá hạn, Khách hàng phải chịu lãi suất quá hạn kể từ ngày đáo hạn đối với phần nợ gốc còn lại.
  Lãi suất quá hạn bằng (=) 150% lãi suất theo công bố của Rồng Việt.

undefined


Nguyên tắc xử lý giảm giá chứng khoán

 • Trường hợp Dư nợ > Khả năng nhận nợ
  Nếu tài khoản của Khách hàng có số dư Tiền gồm tiền mặt hoặc tiền có thể ứng trước, Hệ thống sẽ tự động thu nợ một phần để đảm bảo Dư nợ = Khả năng nhận nợ.
 • Trường hợp 30% < Tỷ lệ ký quỹ < 35%
  Bổ sung tài sản đưa về tỷ lệ theo quy định
  (Tỷ lệ ký quỹ ≥ 45%).
 • Trường hợp Tỷ lệ ký quỹ ≤ 30%
  Rồng Việt được toàn quyền thực hiện bất kỳ biện pháp xử lý nào để thu hồi nợ, đưa về tỷ lệ theo quy định (Tỷ lệ ký quỹ ≥ 45%)

 

undefined

 Danh MụcDiễn giải Cách tính 
 Hạn mức cho vayLà giới hạn dư nợ tối đa của Khách hàng tại Rồng Việt.  
 Khả năng nhận nợLà tổng số tiền tối đa mà Khách hàng có thể vay khi sử dụng chứng khoán được phép ký quỹ trên tài khoản giao dịch chứng khoán với những tỷ lệ vay khác nhau.
Lưu ý: Nếu khả năng nhận nợ lớn hơn hạn mức cho vay thì khả năng nhận nợ tối đa bằng hạn mức cho vay. 
Khả năng nhận nợ = ∑ Số lượng chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ x Giá thị trường x Tỷ lệ cho vay 
 Sức muaLà khả năng mua chứng khoán tối đa do Hệ thống cấp cho tài khoản của Khách hàngSức mua = Số dư Tiền + Khả năng nhận nợ - Dư nợ tại thời điểm tính sức mua – Các loại phí
 Số dư TiềnSố dư Tiền = Tiền mặt + Tiền có thể ứng trước  
 Dư nợ Là tổng số tiền Khách hàng nợ Rồng Việt 
 Tỷ lệ ký quỹ Là tỷ lệ % giữa tài sản thực có của Khách hàng so với tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trườngTỷ lệ ký quỹ = Tài sản thực có / Tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ
 Tỷ lệ ký quỹ duy trìTỷ lệ ký quỹ duy trì do Rồng Việt quy định, tuân theo quy định của Ủy ban chứng khoánTỷ lệ ký quỹ duy trì phải = 45%
 Ký quỹ bổ sungLà chứng khoán hoặc số tiền mà Khách hàng cần phải bổ sung khi giảm giá chứng khoán, dẫn đến tỷ lệ ký quỹ của Khách hàng thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì. Việc bổ sung tài sản đảm bảo được thực hiện dưới các hình thức sau:
+ Bổ sung tài sản đảm bảo bằng chứng khoán, giá trị chứng khoán (A)
+ Bổ sung tài sản đảm bảo bằng tiền mặt (B)
Trường hợp A:
Giá trị chứng khoán ký quỹ bổ sung = (Tỷ lệ ký quỹ - Tỷ lệ ký quỹ duy trì )/(1 – Tỷ lệ ký quỹ duy trì) x Tổng giá trị tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường
Trường hợp B:
Số tiền ký quỹ bổ sung= ( Tỷ lệ ký quỹ - Tỷ lệ ký quỹ duy trì) x Tổng giá trị tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường

 

 • Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng, thời gian tái tục linh hoạt.
 • Danh mục giao dịch ký quỹ đa dạng.
 • Lãi suất ưu đãi hấp dẫn.
 • Nguồn vốn dồi dào, ổn định.
 • Hệ thống tự động tính toán sức mua, kiểm soát hạn mức, tỷ lệ giao dịch ký quỹ.

undefined


m15Dragon

m15Dragon là sản phẩm giao dịch ký quỹ với nhiều mức lãi suất ưu đãi trong vòng 15 ngày theo từng món vay.

Đối tượng Khách hàng

 • Khách hàng sử dụng biểu lãi suất marginDragon.
 • Khách hàng sử dụng biểu phí giao dịch theo quy định của Rồng Việt.
 • Khách hàng có tần suất giao dịch cao và trung bình.
 • Khách hàng có hạn mức dư nợ 05 tỷ đồng.

Mô tả dịch vụ

Hệ thống tự động tính toán và cân đối các khoản Giải ngân/ Thu nợ với nguyên tắc Tổng dư nợ của tài khoản bằng Tổng các món vay chi tiết đồng thời áp mức lãi suất ưu đãi tương ứng với từng món vay theo từng ngày.

 • Nguyên tắc giải ngân:
  +
  Món vay cũ trước khi đăng ký m15Dragon: vẫn được áp biểu lãi suất marginDragon.
  +
  Món vay mới do khớp mua hằng ngày: được ưu tiên giải ngân tại mức lãi suất thấp nhất.
  +
  Món vay mới không phải do khớp mua: được giải ngân vào món vay có ngày giải ngân xa nhất.
 • Nguyên tắc thu nợ: Khách hàng lựa chọn một trong hai Phương thức thu nợ sau
  Phương thức 1: Ưu tiên thu m15Dragon
  Ưu tiên giảm nợ Món vay thuộc sản phẩm m15Dragon có ngày giải ngân từ xa đến gần.
  - Tiếp theo: Món vay cũ trước khi đăng ký m15Dragon.
  Phương thức 2: Ưu tiên thu nợ cũ
  - Ưu tiên giảm nợ Món vay cũ trước khi đăng ký m15Dragon.
  - Tiếp theo: Món vay thuộc sản phẩm m15Dragon có ngày giải ngân từ xa đến gần.

Đặc điểm sản phẩm

 • Tối ưu hiệu quả đầu tư với 15 ngày lãi suất thấp chỉ từ 0%/năm.
 • Biểu lãi suất thấp nhất được tính lại mỗi ngày khi có lệnh khớp mua.
 • Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác.
 • Đăng ký miễn phí, thủ tục nhanh chóng dễ dàng.

Biểu lãi suất ưu đãi

ĐĂNG KÝ NGAY

undefined


Miễn lãi ký quỹ tối đa 02 ngày 

Miễn lãi ký quỹ tối đa 02 ngày là sản phẩm miễn tối đa 02 ngày lãi ký quỹ dành cho các tài khoản đủ điều kiện.

Đối tượng Khách hàng

 • Khách hàng sử dụng biểu lãi suất marginDragon.
 • Có giao dịch mua trong ngày.
 • Không có Margin Call cuối ngày.

Mô tả dịch vụ

Hệ thống tự động tính toán và áp dụng ưu đãi cho các tài khoản đủ điều kiện.

 • Cách thức hoạt động:
  + Tự động tính toán hằng ngày dựa trên giao dịch của tài khoản.
  + Nếu tài khoản đồng thời đáp ứng được điều kiện Miễn phí ứng trước tối đa 02 ngày thì hệ thống sẽ áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất trong ngày cho tài khoản.
  + Số ngày hoàn lãi tối đa: 02 ngày.
  +
  Giá trị hoàn tối thiểu: 50.000 VNĐ.
 • Thời điểm thực hiện: 
  + Tính toán và áp dụng ưu đãi: Ngày T.
  Thực hiện hoàn lãi: Ngày T+2.

Đặc điểm sản phẩm

 • Tối ưu hiệu quả đầu tư với 02 ngày lãi suất miễn phí.
 • Miễn lãi được tính lại mỗi ngày khi có lệnh mua.
 • Không cần đăng ký dịch vụ.

  undefined


  Ưu đãi theo Chương trình Khách hàng thân thiết Hành trình đầu tư của Khách hàng luôn được Rồng Việt trân trọng và ghi nhận. Chương trình Khách hàng thân thiết nhằm tri ân tất cả các Khách hàng đang đồng hành cùng Rồng Việt với mong muốn trao gửi những quyền lợi riêng biệt theo từng thứ hạng.

  Chính sách ưu đãi của Dịch vụ tài chính bao gồm: Tăng Tỷ lệ tài trợ danh mục, Miễn Lãi suất giao dịch ký quỹ, Giảm Phí tái tục và các chương trình khác được Rồng Việt công bố theo từng thời kỳ. 

  Xem chi tiết chương trình tại đây .  undefined

  Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấn vào Danh mục ký quỹ áp dụng từ ngày 18/06/2024.