Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Hướng dẫn nhà đầu tư  >  Hướng dẫn giao dịch

 HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH
Hướng dẫn giao dịch
Kênh giao dịch
Quy định giao dịch
Giao dịch trực
tuyến iDragon

Hệ thống tổng
đài callDragon
(028) 6299 2020
Môi giới
Chứng khoán
chưa niêm yết-
OTC 
(Rồng Việt

quản lý cổ đông)
Khách hàng
liên hệ Rồng
Việt để đăng
ký sử dụng
dịch vụ
Khách hàng
được môi giới tư
vấn
Lô chẵn
Lô lẻ
Bên bán và bên
mua tự thỏa
thuận giá và
phương thức
thanh toán
Lô lẻ sàn HOSE
Lô lẻ sàn HNX
Kênh thu mua
cổ phiếu lô lẻ:
Quầy giao dịch,
iDragon,
callDragon
Khách hàng tới
Quầy giao dịch
Rồng Việt
Giao dịch trực
tiếp trên sàn
HNX và UPCOM
Rồng Việt ghi
nhận thay đổi
số dư khách
hàng vào hệ
thống quản lý
Sàn giao dịch
chứng khoán
TP.HCM - HOSE
Sàn giao dịch
chứng khoán
Hà Nội - HNX
Sàn giao dịch
chứng khoán
UPCOM
Khách hàng
nhận được
thông báo thay
đổi số dư qua
tin nhắn, email,
điện thoại
   HƯỚNG DẪN/ BIỂU MẪU
HDGD chứng khoán niêm yết & đăng ký GD  HDGD chứng chỉ quỹ mở
HDGD trái phiếu chuyên biệt HDGD chứng quyền có bảo đảm

   LIÊN HỆ
Bà Nguyễn Hồng Trang - TP. Dịch vụ khách hàng
Tel: 028 6299 2006 / 1801
Email: trang.nh@vdsc.com.vn
Ông Phạm Chiêu Văn - TP. Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức & Nước ngoài
Tel: 028 6299 2006 / 1249
Email: van.pc@vdsc.com.vn

Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,804,178 - Số người đang online: 348
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >