Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Hướng dẫn nhà đầu tư  >  Dịch vụ tài chính  >  Dịch vụ giao dịch ký quỹ

   SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN
Giao dịch ký quỹ
Hướng dẫn giao dịch ký quỹ
Sản phẩm ký quỹ

Danh mục ký quỹ

Được phép theo danh mục
của các Sở giao dịch
Được lựa chọn theo tiêu chí
của Rồng Việt
Lệnh gọi
ký quỹ
Trường hợp gọi ký quỹ:
30% < tỷ lệ ký quỹ < 35%
Hình thức: bổ sung tài sản
đưa về tỷ lệ theo quy định
Trường hợp xử lý:
Tỷ lệ ký quỹ <= 30%
Hình thức: bán tài
sản thu hồi nợ đưa về tỷ lệ
theo quy định
   Hợp đồng: Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm hợp đồng tín dụng
   Tổng tài sản = Số lượng chứng khoán trong danh mục * Giá thị trường
   Khả năng nhận nợ = Tài sản ký quỹ * Tỷ lệ ký quỹ
   Sức mua = Khả năng nhận nợ + Tiền mặt + Tiền ứng trước - các khoản phải trả khác
   Tỷ lệ ký quỹ = (Tổng tài sản ký quỹ - Dư nợ ký quỹ)/Tổng tài sản ký quỹ
   Tỷ lệ ký quỹ duy trì = 45%
   Hạn mức cho vay là giới hạn dư nợ tối đa.
   LIÊN HỆ
Bà Lý Thị Tuyết Loan - TP. Dịch vụ tài chính
Tel: 028 6299 2006 / 1255
Email: loan.ltt@vdsc.com.vn
Ông Phạm Chiêu Văn - TP. Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức và Nước ngoài
Tel: 028 6299 2006 / 1249
Email: van.pc@vdsc.com.vn

Dịch vụ trực tuyến
 
 
 
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,805,318 - Số người đang online: 239
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >