Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Hướng dẫn nhà đầu tư  >  Dịch vụ tài chính  >  Dịch vụ ứng trước

   SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN
Dịch vụ ứng trước
Sản phẩm ứng trước
Hướng dẫn
Tiền bán chứng khoán đang chờ
về tài khoản:
sau khi trừ phí ứng
trước giá trị ứng trước được cộng tự
động vào tiền có thể rút của khách
hàng.
Khách hàng sử dụng tiền ứng
cho các mục đích:
Rút/Chuyển
khoản tiền, mua chứng khoán, mua
phát hành thêm, thanh toán
các khoản nợ...
Tạo giao dịch ứng trước: Cuối ngày làm việc, hệ thống tự tính toán
ứng số tiền khách hàng đã sử dụng.
Tạo giao dịch hoàn ứng: Ngày làm
việc T+2 tiền bán chứng khoán về
tài khoản, hệ thống thực hiện
hoàn ứng số tiền khách hàng đã
sử dụng.
Giá trị ứng trước = Giá trị bán chứng khoán

1 + (Mức phí ứng * Số ngày ứng)
Khách hàng không cần ký hợp đồng ứng trước
Không áp dụng phí ứng trước tối thiểu
Phí ứng trước = Số tiền sử dụng * Mức phí ứng * Số ngày sử dụng
Số ngày sử dụng = Ngày tiền bán về tài khoản - Ngày thực hiện ứng trước
Tiền bán chứng khoán là giá trị được tính sau Phí và Thuế
Tiền hoàn ứng = Số tiền sử dụng + Phí ứng trước
   LIÊN HỆ
Bà Lý Thị Tuyết Loan - TP. Dịch vụ tài chính
Tel: 028 6299 2006 / 1255
Email: loan.ltt@vdsc.com.vn
Ông Phạm Chiêu Văn - TP. Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức và Nước ngoài
Tel: 028 6299 2006 / 1249
Email: van.pc@vdsc.com.vn
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,804,607 - Số người đang online: 274
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >