Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Hướng dẫn nhà đầu tư  >  Dịch vụ tài chính  >  Dịch vụ giám sát tài sản

   SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN
Dịch vụ giám sát tài sản
Cầm cố chứng khoán
Khách hàng và ngân hàng cùng đề nghị
Rồng Việt cầm cố chứng khoán
Rồng Việt phong tỏa số dư chứng khoán của
khách hàng tại hệ thống quản lý
Rồng Việt thực hiện cầm cố chứng khoán với
Trung tâm Lưu ký (Nếu ngân hàng và khách
hàng đề nghị)
Giải tỏa chứng khoán cầm cố
Ngân hàng đề nghị Rồng Việt giải tỏa chứng
khoán cầm cố
Rồng Việt làm hồ sơ giải tỏa chứng khoán với
Trung tâm Lưu ký (nếu có)
Rồng Việt thực hiện giải tỏa chứng khoán
cầm cố trong hệ thống quản lý

   BIỂU MẪU
Biểu mẫu Cầm cố chứng khoán với Trung tâm Lưu ký
Biểu mẫu Giải tỏa chứng khoán cầm cố với Trung tâm Lưu ký
   LIÊN HỆ
Bà Lý Thị Tuyết Loan - TP. Dịch vụ tài chính
Tel: 028 6299 2006 / 1255
Email: loan.ltt@vdsc.com.vn
Ông Phạm Chiêu Văn - TP. Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức và Nước ngoài
Tel: 028 6299 2006 / 1249
Email: van.pc@vdsc.com.vn
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,805,083 - Số người đang online: 235
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >