Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Dịch vụ chứng khoán  >  Lưu ký chứng khoán

Rồng Việt là thành viên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cung cấp đầy đủ các dịch vụ về lưu ký chứng khoán. Với dịch vụ này, Rồng Việt cam kết quản lý tài khoản của Quý Khách hàng một cách an toàn, bảo mật, thực hiện lưu ký với thời gian nhanh chóng nhất.
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Lưu ký chứng khoán là việc Rồng Việt phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lưu giữ, bảo quản chứng khoán của Khách hàng, làm thủ tục chuyển chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán giúp Khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch và nhận đầy đủ mọi quyền lợi liên quan của chứng khoán. Dịch vụ này cung cấp cho Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Rồng Việt, hoặc Khách hàng có sổ cổ đông của công ty niêm yết muốn mở tài khoản tại Rồng Việt, gồm:
  Ký gửi, tái lưu ký chứng khoán.
  Rút chứng khoán.
  Cầm cố và giải toả cầm cố chứng khoán.
THỰC HIỆN QUYỀN
Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại Rồng Việt có thể thực hiện quyền trực tiếp tại quầy giao dịch, hoặc qua hệ thống giao dịch trực tuyến, các tiện tích bao gồm:
  Lập danh sách các cổ đông được hưởng quyền, đối chiếu với VSD, thực hiện phân bổ quyền đến từng tài khoản.
  Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
  Quyền nhận lãi, vốn gốc trái phiếu.
  Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, tiền mặt.
  Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
  Quyền chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi…
CHUYỂN KHOẢN &
GIAO DỊCH LÔ LẺ

  Chuyển khoản chứng khoán trong các trường hợp cho tặng, thừa kế, chia tài sản.
  Chuyển khoản chứng khoán theo các chính sách nhân sự cho cán bộ nhân viên của các công ty cổ phần…
  Đăng ký mua cổ phiếu lô lẻ cho Quý Khách hàng có nhu cầu định kỳ hàng tháng.

Dịch vụ trực tuyến
LIÊN HỆ 

Bà Nguyễn Thị Thúy Tiên

TP. Dịch vụ chứng khoán

Email :  tien.ntt@vdsc.com.vn

Tel     :  (028) 6299 2006 - Ext 1101

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,804,759 - Số người đang online: 293
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >