Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Dịch vụ chứng khoán  >  Phân phối chứng chỉ quỹ mở

Đầu tư Chứng chỉ Quỹ mở là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt với những nhà đầu tư dài hạn hoặc những nhà đầu tư không có nhiều thời gian để cập nhật, theo dõi và phân tích các thông tin có liên quan đến các khoản đầu tư của mình. Các lợi ích khi đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ mở: đa dạng hóa danh mục đầu tư; quản lý và đầu tư bởi đội ngũ chuyên nghiệp; tính thanh khoản và minh bạch cao; giao dịch thuận tiện, linh hoạt.
   BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ
   CÁC CHỨNG CHỈ QUỸ RỒNG VIỆT PHÂN PHỐI
   QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (QUỸ VFMVF1)
Công ty quản lý Quỹ Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
Loại hình quỹ Quỹ công chúng dạng mở
Giá trị đăng ký mua tối thiểu 1.000.000 (một triệu) đồng
Thông tin thanh toán lệnh mua Đơn vị thụ hưởng: Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam
Số tài khoản: 90183711707 tại Standard Chartered Bank (VN) Limited
Số tiền: Số tiền đăng ký mua
Nội dung: Họ và tên, Số tài khoản/CMND/Hộ chiếu/Số giấy phép kinh doanh, đăng ký mua VF1
Thời hạn hoạt động Không thời hạn
Ngày chuyển đổi thành quỹ mở 07/10/2013
Ngân hàng giám sát Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Công ty kiểm toán Công ty PricewaterhouseCoopers (PWC)
Mục tiêu/ Chiến lược đầu tư   Tối ưu hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro cho nhà đầu tư thông qua một danh mục đầu tư cân bằng và đa dạng hóa, bao gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, chứng khoán nợ trên thị trường Việt Nam
Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ Tài liệu hướng dẫn giao dịch QuỹCập nhật hoạt động quỹ
   QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (QUỸ VFMVF4)
  Công ty quản lý Quỹ Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
Loại hình quỹ Quỹ công chúng dạng mở
Giá trị đăng ký mua tối thiểu 1.000.000 (một triệu) đồng
Thông tin thanh toán lệnh mua Đơn vị thụ hưởng: Quỹ Đầu Tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam
Số tài khoản: 90213028907 tại Ngân hàng Standard Charter Bank
Số tiền: Số tiền đăng ký mua
Nội dung: Họ và tên, Số tài khoản/CMND/Hộ chiếu/Số giấy phép kinh doanh, đăng ký mua VF4
Thời hạn hoạt động Không thời hạn
Ngày chuyển đổi thành quỹ mở 16/12/2013
Ngân hàng giám sát Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
Công ty kiểm toán Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Mục tiêu/ Chiến lược đầu tư

Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Danh mục đầu tư của quỹ sẽ được xây dựng nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ
Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ Tài liệu hướng dẫn giao dịch QuỹCập nhật hoạt động quỹ
   QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VIỆT NAM (QUỸ VFMVFB)
Công ty quản lý Quỹ Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
Hình thức của Quỹ Quỹ công chúng dạng mở
Vốn huy động lần đầu Trên 100.000.000.000 đồng
Giá trị đăng ký mua tối thiểu 1.000.000 (một triệu) đồng
Thông tin thanh toán lệnh mua Đơn vị thụ hưởng: Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Việt Nam
Số tài khoản: 90213046706 tại Ngân hàng Standard Charter Bank
Số tiền: Số tiền đăng ký mua
Nội dung: Họ và tên, Số tài khoản/CMND/Hộ chiếu/Số giấy phép kinh doanh, đăng ký mua VFB
Thời hạn hoạt động Không giới hạn
Ngày thành lập 24/05/2013
Ngân hàng giám sát, lưu ký Ngân hàng Standard Charter Bank
Công ty kiểm toán Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Mục tiêu/ Chiến lược đầu tư Tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương, Trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam...), các tài sản phát sinh do việc thực hiện quyền đi kèm với Trái phiếu, các loại chứng khoán phát sinh giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ
Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ Tài liệu hướng dẫn giao dịch QuỹCập nhật hoạt động quỹ
   QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (QUỸ ENF)
Công ty quản lý Quỹ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Investments)
Ngân hàng giám sát Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Mệnh giá chứng chỉ Quỹ 10.000 đồng
Mức đầu tư tối thiểu 1.000.000 đồng
Thông tin thanh toán lệnh mua Đơn vị thụ hưởng: Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund - VDSC
Số tài khoản: 001-100098-953 tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)
Số tiền: Số tiền đăng ký mua
Nội dung: Họ và tên, Số tài khoản/CMND/Hộ chiếu/Số giấy phép kinh doanh, đăng ký mua ENF
Mức đầu tư tối đa Không giới hạn
Số dư tài khoản tối thiểu 100 đơn vị Quỹ
Yêu cầu mua lại tối thiểu 100 đơn vị Quỹ
Tần suất giao dịch Hằng tuần
Tỷ lệ chi phí hoạt động trên GTTSR trung bình trong kỳ

Q3/2016: 2.71%
- Q4/2016: 2.58%

Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ

- Q1/2018: 52.08%
- Q2/2018: 53.20%

Mục tiêu Hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài sản trong danh mục, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, và tiền gửi ngân hàng. Quỹ phân bổ tài sản một cách chủ động & linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan
Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ Tài liệu QuỹHướng dẫn giao dịch QuỹBáo cáo NAV
   QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL (Quỹ MBVF)
Công ty quản lý Quỹ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB
Hình thức Quỹ Quỹ đầu tư đại chúng, dạng Quỹ mở, hoạt động theo các quy định pháp luật về Chứng khoán của Việt Nam
Mục tiêu của Quỹ Mục tiêu chính của Quỹ MBVF là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Giá trị đầu tư tối thiểu 1.000.000 đồng
Thông tin thanh toán lệnh mua Đang cập nhật
Số dư tối thiểu để duy trì tài khoản 100 Đơn vị Quỹ
Tần suất giao dịch
Thứ 5 thứ hai và thứ tư của tháng (trừ ngày nghỉ và ngày lễ)
Tổ chức cung cấp dịch vụ Ngân hàng lưu ký, giám sát, Quản trị Quỹ & Đại lý chuyển nhượng Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Công ty Kiểm toán Do Ban Đại diện Quỹ lựa chọn hàng năm theo ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư
Tài liệu & Hướng dẫn giao dịch Quỹ Tài liệu QuỹHướng dẫn giao dịch Quỹ
   QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DFVN (DFVN-CAF)
Công ty quản lý Quỹ Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Dai-ichi Việt Nam (“DFVN”)
Hình thức Quỹ Quỹ đại chúng dạng Quỹ mở
Ngày thành lập 03/01/2019
Thời gian hoạt động Không giới hạn
Mục tiêu đầu tư Quỹ DFVN-CAF đặt mục tiêu tăng trưởng vốn và tài sản của Nhà đầu tư, phấn đấu cao hơn mức tăng trưởng của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) trong dài hạn, bằng việc đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.
Giá trị đăng ký mua tối thiểu 1.000.000 (một triệu) đồng
Thông tin thanh toán lệnh mua

Đơn vị thụ hưởng: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN
Số tài khoản: 091324178009

Ngân hàng: Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
Nội dung chuyển tiền: [Tên Nhà đầu tư] [số CMND/GP ĐKKD]

Ví dụ: NGUYEN VAN A 025888999
Tần suất giao dịch Thứ Ba hàng tuần
Ngân hàng giám sát, lưu ký Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
Công ty kiểm toán KPMG
Tài liệu hướng dẫn giao dịch và Công bố thông tin Quỹ

Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt

Biểu phí giao dịch Chứng chỉ Quỹ

Hướng dẫn giao dịch

Hướng dẫn Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP)

Công bố giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ

Công bố về tỷ lệ chi phí hoạt động và tốc độ vòng quay danh mục của quỹ

Dịch vụ trực tuyến
LIÊN HỆ 

Bà Nguyễn Thị Thúy Tiên

PP. Dịch vụ chứng khoán

Email :  tien.ntt@vdsc.com.vn

Tel     :  (028) 6299 2006 - Ext 1101

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trưởng bộ phận – Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức và Nước ngoài

Email :  hang.ntt@vdsc.com.vn

Tel     :  (028) 6299 2006 - Ext 1250

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,804,562 - Số người đang online: 319
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >