Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng doanh nghiệp  >  Tái cấu trúc & định giá

TÁI CẤU TRÚC VÀ ĐỊNH GIÁ
Dịch vụ tái cấu trúc và định giá giúp doanh nghiệp cơ cấu lại cấu trúc vốn sao cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn. Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiện trạng tình hình tài chính doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức công ty, Rồng Việt sẽ tiến hành lập kế hoạch và phương án tái cấu trúc doanh nghiệp một cách hợp lý, góp phần giúp cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và vẫn đạt được mục đích về lợi nhuận cũng như kế hoạch phát triển của công ty.

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

  • Xây dựng kế hoạch, phương án tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp;
  • Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính;
  • Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài chính.

TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

  • Rà soát và hỗ trợ doanh nghiệp thu thập hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản phục vụ cho công tác thẩm định giá;
  • Khảo sát thực tế hiện trường, thu thập thông tin liên quan đến tài sản thẩm định và khu vực tài sản thẩm định;
  • Định hướng kế hoạch kinh doanh; cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh thành kế hoạch dòng tiền trong tương lai;
  • Xây dựng mô hình và triển khai thực hiện định giá doanh nghiệp theo từng phương pháp định giá.
Dịch vụ trực tuyến
LIÊN HỆ 

Ông Phạm Tấn Tiến

Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư

Email :  tien.pt@vdsc.com.vn

Tel     :  (028) 6299 2006 - Ext 1405

Ông Nguyễn Văn Thiện

Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Email :  thien.nv@vdsc.com.vn

Tel     :  (024) 6288 2006 - Ext 2369

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,857,596 - Số người đang online: 565
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >