Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Biểu phí  >  Dịch vụ lưu ký

 LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Phí dịch vụ                                                                                     Miễn phí
PHÍ LƯU KÝ (Phí lưu ký nộp cho Trung tâm Lưu ký, mức thu này được nộp toàn bộ cho Trung tâm Lưu ký)
Cổ phiếu/ Chứng quyền/ Chứng chỉ quỹ  0,27 VND/ Cổ phiếu/ Tháng
Trái phiếu  0,18 VND/ Tháng
 CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN
PHÍ CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN DO NHÀ ĐẦU TƯ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN, CHUYỂN KHOẢN TOÀN BỘ HOẶC 1 PHẦN CHỨNG KHOÁN 
Phí nộp Trung tâm Lưu ký (Phí nộp cho Trung tâm lưu ký: mức thu tối đa của một mã chứng khoán cho một
lần chuyển khoản không quá 300.000 đồng)
0,3 VNĐ/ Chứng khoán 
Phí dịch vụ 500.000 VNĐ/ Bộ hồ sơ  
PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 
Phí nộp Trung tâm Lưu ký 0,1%/ Giá trị giao dịch
Phí dịch vụ (Phí dịch vụ tối thiểu 500.000đ/ Bộ hồ sơ) 0,1%/ Giá trị giao dịch
 THANH TOÁN CỔ TỨC
THANH TOÁN CỔ TỨC
Phí dịch vụ                                            Miễn phí
Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.
Dịch vụ trực tuyến
 
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,805,444 - Số người đang online: 232
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >