+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Biểu phí  >  Dịch vụ lưu ký

 LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
Phí dịch vụ

Miễn phí
Phí lưu ký
Phí nộp cho Trung tâm Lưu ký, mức thu này được nộp toàn
bộ cho Trung tâm Lưu ký.

0,4 VND
Tháng
Cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ

0,2 VND
Tháng
Trái phiếu
 CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN
Phí chuyển khoản chứng khoán do nhà đầu tư tất toán tài khoản, chuyển khoản toàn bộ hoặc 1 phần chứng khoán
Phí nộp cho Trung tâm lưu ký: mức thu tối đa của một mã chứng khoán cho một lần chuyển khoản không quá 500.000 đồng.

0,5 VND
 chứng khoán
Phí nộp Trung tâm Lưu ký

100.000 VND
Bộ hồ sơ
Phí dịch vụ
Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán 
Phí dịch vụ tối thiểu 100.000đ/ Bộ hồ sơ

0,1 %
Giá trị giao dich
Phí nộp Trung tâm Lưu ký

0,1 %
Giá trị giao dịch
Phí dịch vụ
 THANH TOÁN CỔ TỨC
Phí dịch vụ

Miễn phí
Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 10,113,760 - Số người đang online: 152
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >