+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Chứng khoán phái sinh

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
Chứng khoán phái sinh (CKPS) là một dạng công cụ tài chính mà giá trị phụ thuộc vào giá trị của một hay nhiều loại tài sản cơ sở. CKPS được thể hiện dưới nhiều kiểu hình thức hợp đồng, trong đó quy định quyền lợi và/ hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia đối với việc thanh toán bằng tiền và/ hoặc chuyển giao tài sản cơ sở tại mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.
CKPS được chia làm 4 loại chính:
  Hợp đồng kỳ hạn
  Hợp đồng tương lai
  Hợp đồng quyền chọn
  Hợp đồng hoán đổi

Rồng Việt là thành viên giao dịch, thành viên bù trừ thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ liên quan trên cơ sở bảo mật, trung thực, chính xác và nhanh chóng nhất, giúp Khách hàng dễ dàng tiếp cận với công cụ tài chính này.

    CÁC NGUYÊN TẮC VỀ KÝ QUỸ
    GIÁM SÁT TỶ LỆ SỬ DỤNG TÀI SẢN KÝ QUỸ
   GIỚI HẠN VỊ THẾ
    THUẾ
    BIỂU PHÍ GIAO DỊCH
    CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
    CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 221,603 - Số người đang online: 450
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >