+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Quan hệ cổ đông  >  Công bố thông tin  >  Thông tin cổ đông
THÔNG TIN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Từ ngày Đến ngàyCƠ CẤU SỞ HỮU
Tổng số cổ phiếu lưu hành: 91,000,000
CƠ CẤU SỞ HỮU
(Tại ngày 27/04/2017)
  Cổ đông Cổ phiếu Tỷ lệ
 
Cá nhân trong nước 54,824,356 78.32%
 
Tổ chức trong nước 15,140,844 21.63%
 
Cá nhân nước ngoài 34,700 0.05%
 
Tổ chức nước ngoài 100 0.0%
CỔ ĐÔNG LỚN
(Tại ngày 27/04/2017)
 
Trần Lệ Nguyên 24,500,000 35.0%
 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á 10,520,013 15.03%
 
Phạm Mỹ Linh 9,595,299 13.7%
 
Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam 3,800,000 5.43%GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/LỚN
Người thực hiện Quan hệ với
cổ đông nội bộ/lớn
Loại
giao dịch
Khối lượng
đăng ký
Kết quả
thực hiện
Thời gian Phương thức
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 8,033,888 - Số người đang online: 97
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >