Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Quan hệ cổ đông  >  Công bố thông tin  >  Thông tin cổ đông
THÔNG TIN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Từ ngày Đến ngàyCƠ CẤU SỞ HỮU
Tổng số cổ phiếu lưu hành: 100,099,906
CƠ CẤU SỞ HỮU
(Tại ngày 30/06/2019)
  Cổ đông Cổ phiếu Tỷ lệ
 
Cá nhân trong nước 80,887,779 80.81%
 
Tổ chức trong nước 18,710,186 18.69%
 
Cá nhân nước ngoài 147,165 0.15%
 
Tổ chức nước ngoài 354,776 0.35%
CỔ ĐÔNG LỚN
(Tại ngày 08/04/2020)
 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á 15,043,617 15.03%
 
Phạm Mỹ Linh 11,921,276 11.91%
 
Nguyễn Miên Tuấn 17,810,953 17.79%
 
Nguyễn Xuân Đô 17,000,000 16.98%GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/LỚN
Người thực hiện Quan hệ với
cổ đông nội bộ/lớn
Loại
giao dịch
Khối lượng
đăng ký
Kết quả
thực hiện
Thời gian Phương thức
Dịch vụ trực tuyến
LIÊN HỆ 

Bà Nguyễn Thị Thúy Tiên

PP. Dịch vụ chứng khoán

Email :  tien.ntt@vdsc.com.vn

Tel     :  (028) 6299 2006 - Ext 1101

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,803,877 - Số người đang online: 358
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >