Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Quan hệ cổ đông  >  Công bố thông tin  >  Thông tin cổ đông
THÔNG TIN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Từ ngày Đến ngàyCƠ CẤU SỞ HỮU
Tổng số cổ phiếu lưu hành: 100,099,906
CƠ CẤU SỞ HỮU
(Tại ngày 30/06/2019)
  Cổ đông Cổ phiếu Tỷ lệ
 
Cá nhân trong nước 80,887,779 80.81%
 
Tổ chức trong nước 18,710,186 18.69%
 
Cá nhân nước ngoài 147,165 0.15%
 
Tổ chức nước ngoài 354,776 0.35%
CỔ ĐÔNG LỚN
(Tại ngày 08/04/2020)
 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á 15,043,617 15.03%
 
Phạm Mỹ Linh 11,921,276 11.91%
 
Nguyễn Miên Tuấn 17,810,953 17.79%
 
Nguyễn Xuân Đô 17,000,000 16.98%GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/LỚN
Người thực hiện Quan hệ với
cổ đông nội bộ/lớn
Loại
giao dịch
Khối lượng
đăng ký
Kết quả
thực hiện
Thời gian Phương thức
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 1,498,954 - Số người đang online: 61
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >